Meerwaarde voor participaties

Met financiële middelen, expertise en visionair ondernemerschap stelt Vespertilio haar participaties in staat om zelfstandig een gezonde groei door te maken. Voor haar deelnemingen realiseert Vespertilio aldus een hefboomwerking ten aanzien van omzet, resultaat, kennis, klantrelatie, kwaliteit en service. Desgewenst ondersteunt Vespertilio via haar shared-services backoffice haar participaties bij de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals onder meer bij de uitvoering van administratieve en P&O-taken.

Vespertilio stelt de directie en het management van participaties in de gelegenheid om deel te nemen in de holding (hetzij via aandelen, hetzij via certificaten van aandelen) om zo een optimale synergie en samenwerking tussen de betrokken bedrijven te bewerkstelligen.

Meerwaarde voor opdrachtgevers

De meerwaarde van Vespertilio voor opdrachtgevers is meerledig. De bij Vespertilio aangesloten bedrijven

  • zijn financieel draagkrachtig;
  • hebben gezamelijk meer dan 150 ICT-specialisten in dienst;
  • beschikken over brede èn diepgaande expertise;
  • communiceren via korte lijnen;
  • genereren sluitende oplossingen: systemen die integreren;
  • bieden een hoog serviceniveau;
  • verzekeren continuïteit op lange termijn;
  • en zijn flexibel.

Kortom, het is vertrouwd zakendoen en gevleugeld samenwerken met de bedrijven waarin Vespertilio participeert.